Kinderopvang Skar

kinderopvang_skar2In de Malburcht vind je kinderopvang voor baby’s en peuters: Kinderdagverblijf en Peuterwerk Merlijn.

Merlijn

Op het kinderdagverblijf is je kind van harte welkom vanaf het moment dat je kind 8 weken oud is. Je kind komt bij ons op een verticale groep. Daarom mogen alle kinderen tot de 4e verjaardag op dezelfde groep blijven.
Als je kind 2 jaar geworden is, kan het ook naar een groep met peuters bij het peuterwerk.

Bij het kinderdagverblijf en het peuterwerk werken we met programma’s voor Voor, – en Vroegschoolse Educatie. Je kind leert zo van alles op dezelfde manier als later op school. Dat is erg prettig voor je kind en het helpt bij een soepele overgang naar de basisschool.

Behalve opvang voor hele jonge kinderen, kunnen ook de kinderen in de basisschoolleeftijd bij ons terecht. Dat is de voorschoolse en buitenschoolse opvang (vso en bso) van BSO Wereldkinderen.

Wereldkinderen

kinderopvang_skar1

Je kunt je vanaf 7.30 uur je kind bij de vso te brengen. Een groepsleidster brengt je kind tegen 8.30 uur naar school. De Voorschoolse opvang is voor ouders met kinderen op de Margarethaschool.

Buitenschoolse opvang (opvang na schooltijd en tijdens studiedagen) bieden wij aan ouders van kinderen op de Margarethaschool, Johannesschool en het Mozaïek.

Je kind krijgt zowel bij Merlijn als bij Wereldkinderen te maken met enthousiaste, betrokken en goed opgeleide leidsters. Zij hebben oog voor elk kind en geven ieder kind persoonlijke aandacht. Daarmee steunen zij de ontwikkeling van je kind in zijn/haar eigen tempo.

Informatie

Ben je benieuwd naar onze werkwijze en sfeer? Via onze website (www.skar.nl) kun je voor zowel Merlijn als Wereldkinderen een rondleiding aanvragen. Ook vind je daar onze openingstijden.

Voor meer informatie over o.a. prijzen kun je contact opnemen met onze afdeling Klantcontact. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0900-2357527.