Definitie en visie

Integraal Kindcentrum de Malburcht is een voorziening voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, waar voorschoolse educatie, kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang en kinderwerk samengaan en elkaar versterken.

Kenmerken

sports-1465340_640De kenmerken van IKC  de Malburcht zijn:

  • één (pedagogisch-didactische) visie
  • één plan met doorgaande lijnen
  • één aansturing
  • één uitstraling

Visie

sportSamen met ouders biedt IKC de Malburcht kinderen alle kansen om zich te ontwikkelen op sociaal- emotioneel, cognitief en motorisch gebied. Een sport- en beweegaanbod is een extra middel om de vaardigheden en talenten van onze kinderen te ontwikkelen gedurende hun hele verblijf in de Malburcht.
We dagen ze uit om te worden tot jongeren die positief in de maatschappij staan.