Speerpunten 2016-2017

We werken dit schooljaar op activiteitenniveau aan de volgende speerpunten; sommige activiteiten vloeien direct voort uit de IKC-vorming, andere horen specifiek bij de Malburcht.

taalontwikkeling
taalontwikkeling

De speerpunten zijn:

  1. Een gezamenlijk pedagogisch klimaat
  2. Vroeg en Voorschoolse Educatie
  3. Een breed educatief aanbod
  4. Zoveel mogelijk kinderen uit de wijk naar de Malburcht
  5. Taal en taalontwikkeling