IKC de Malburcht

malburcht

Integraal Kindcentrum de Malburcht is een voorziening voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, waar voorschoolse educatie, kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang en kinderwerk samengaan en elkaar versterken.